# دل_نوشته

دل نوشته (06)...

دوستان شرح پریشانی من گوش کنید                                               داستان غم پنهــــانی من  گــــوش کنید قصه بی سر و سامانی من گوش کنید                                               ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید