# دل_نوشته

دل نوشته (06)...

دوستان شرح پریشانی من گوش کنید                                               داستان غم پنهــــانی من  گــــوش کنید قصه بی سر و سامانی من گوش کنید                                               ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

وعده دیدار

 کاش این مرغ دلم بر تو گرفتار نبود                                      کاش این روح من از هجر تو بیمار نبود   بارها آرزوی دیدن رویت کردم                                          چه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید