# خیانت_عشق

اینجا........

اینجاهمیشه بی طاقت است....... آدم دلگیراست....... اینجا عجب بازاریست....... اینجاچقدرشهربازی بزرگیست...... گروهی می خندند گروهی می گریند وگروهی محوبازی هایش شده اند اینجارگهای ماندنم همیشگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید