تحمل...

شب رو دوستدارم چون فردا روز دیگری برای دیدن توست
انتظار را دوست دارم چون راهی برایرسیدن به توست
اشک را دوست دارم چون از جویبار زلال آرزوی رسیدن بهتوست
آسمان را دوست دارم چون به اندازه وسعت دل توست
تو را دوست دارم چون توآخرین بازمانده از نسل بهاران هستی
عزیزم! هر روز که از دیدن تو می گذره ستارهای از آسمون دلم را برایت می چینم تا روز
دیدن تو؛همشونو زیر پاهای توبریزم...

/ 0 نظر / 11 بازدید