دوست داشتن...

 

وقتی کسی را دوست دارید ، حتی فکر کردن به او باعث شادی و آرامشتان می‌شود .

وقتی کسی را دوست دارید ، در کنار او که هستید ، احساس امنیت می‌کنید .

وقتی کسی را دوست دارید ، حتی با شنیدن صدایش ، ضربان قلب خود را در سینه حس می‌کنید .

وقتی کسی رادوست دارید ، زمانی که در کنارش راه می‌روید احساس غرور می‌کنید .

وقتی کسی را دوست دارید ، تحمل دوری‌اش برایتان سخت و دشوار است .

وقتی کسی را دوست دارید ، شادی‌اش برایتان زیبا ترین منظره دنیا و ناراحتی‌اش برایتان سنگین‌ ترین غم دنیا است .

وقتی کسی را دوست دارید ، حتی تصور بدون او زیستن برایتان دشوار است .

وقتی کسی را دوست دارید ، شیرین‌ ترین لحظات عمرتان لحظاتی است که با او گذرانده‎اید .

وقتی کسی را دوست دارید ، حاضرید برای خوشحالی‌اش دست به هر کاری بزنید .

وقتی کسی را دوست دارید ، هر چیزی را که متعلق به اوست ، دوست دارید .

وقتی کسی را دوست دارید ، در مواقعی که به بن ‌بست می‌رسید ، با صحبت کردن با او به آرامش می‌رسید .

وقتی کسی را دوست دارید ، برای دیدن مجددش لحظه شماری می‌کنید .

 

وقتی کسی را دوست دارید ، حاضرید از خواسته‌ های خود برای شادی او بگذرید .

وقتی کسی را دوست دارید ، به علایق او بیشتر از علایق خود اهمیت می‌دهید .

وقتی کسی را دوست دارید ، حاضرید به هرجایی که بروید فقط او در کنارتان باشد .

وقتی کسی را دوست دارید ، ناخودآگاه برایش احترام خاصی قائل هستید .

وقتی کسی را دوست دارید ، تحمل سختی‌ها برایتان آسان و دلخوشی های زندگیتان فراوان می‌شوند .

وقتی کسی را دوست دارید ، او برای شما زیبا ترین و بهترین خواهد بود اگر چه در واقع چنین نباشد .

وقتی کسی را دوست دارید ، به همه چیز امیدوارانه می‌نگرید و رسیدن به آرزوهایتان را آسان می‌شمارید .

وقتی کسی را دوست دارید ، با موفقیت و محبوبیت او شاد و احساس سربلندی می‌کنید .

وقتی کسی را دوست دارید ، واژه تنهایی برایتان بی‌معنا می شود .

وقتی کسی را دوست دارید ، آرزو هایتان آرزو های اوست .

وقتی کسی را دوست دارید ، در دل زمستان هم احساس بهاری بودن دارید .

 

 

وقتی کسی را دوست دارید...


 

 

دوست داشتن چه زیباست ، این طور نیست ؟؟؟

/ 2 نظر / 10 بازدید
وحیده

ولی وقتی پای غرور بیاد وسط احترام بی معنا میشه

goli

دست هایم به آرزوهایم نمی رسند آرزوهایم بسیار دورند ولی درخت سبزم می گوید امیدی هست، خدایی هست این بار برای رسیدن به آرزوهایم یک صندلی زیر پایم می گذارم شاید این بار دستم به آرزوهایم برسد