ببین من عاشق را...

ببین من عاشق را ….

 

ببین که چگونه عاشقانه در پی تو هستم….

 

ببین که چگونه شب و روز به یاد تو هستم و تنها آرزویم رسیدن به تو است….

 

لحظه ای به من نظری بینداز ….

 

ببین که تنهاتر از من هیچ تنهایی نیست ، مرا باور کن ، تنها تویی در قلب تنهایم!

 

این قلب تنها ، لحظه به لحظه به یاد تو هست…

 

ببین مرا که از همه عاشقترم ، عاشق تو و آن قلب مهربانت ….

 

از همه دیوانه تر منم ، این منم که دلم میخواهد و آرزو دارم تو برای من باشی !

 

دلم میخواهد تا ابد برای من باشی و تنها عشق جاودانه ام باشی ….

 

در میان اینهمه عاشقان لحظه ای نیز به من نگاه کن ….

 

یک لحظه به من نگاه کن تا ببینی از همگان مجنون ترم…

 

مجنون تو ، مجنون آن چشمهای زیبایت ، دیوانه آن قلب پاکت….

 

بیا با هم عاشقترین باشیم ، در میان همگان صادق ترین باشیم….

 

ببین من دلشکسته را که شب و روزم یاد تو و ذکر نام تو است ….

 

مرا باور کن ، این عشق مرا گرچه حقیر است ولی باور کن….

 

باور کن که همین عشق حقیر ، پاکترین و واقعی ترین عشق روی زمین است…

 

با اینکه میدانم نگاهت به سوی کسی دیگر است ، بیا و لحظه ای نیز نگاه به من کن!

 

نگاه کن تا بفهمی عاشق واقعی کیست !

 

او که تو را از همه بیشتر دوست دارد و تنها آرزویش رسیدن به تو است منم!

 

او که رسیدن به تو را برابر با خوشبختی میبیند منم !

 

او که میخواهد بعد از رسیدن به تو دنیا را به نامت کن منم !

 

این منم که عاشقم ، لحظه ای به من عاشق نظری بینداز ….

 

به خدا خیلی دوستت دارم و یک لحظه نیز طاقت ندارم قلبت برای کسی دیگر باشد!

 

آرزو دارم آن قلب مهربان و پاکت برای منی باشد که تو تنها آرزویش هستی !

 

فقط یک بار بگو که برای منی ،تا یک عمر احساس خوشبختی کنم !

 

فقط یک لحظه برای من باش ، تا یک عمر امیدوارانه و عاشقانه به عشق تو زندگی

 

کنم!باور داشته باش که خیلی دوستت دارم ، تنها کافیست لحظه ای مرا باور کنی !

 

بیا با من باش تا غروب زندگی ام به پایان برسد و سپیده عشق در قلبم طلوع کند!

 

بیا با من باش تا سپیده آخر ….. لحظه ای که میفهمی از عشقت مرده ام!

/ 0 نظر / 8 بازدید