زیادی عاشقت شدم...!!!

اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد منو ببخش

اگه تویی اون که فقط دلم میخواد منو ببخش

منو ببخش اگه شبها ستاره ها رو می شمارم

منو ببخش اگه  بهت خیلی میگم دوست دارم

منو ببخش اگه برات سبد سبد گل می چینم

منو ببخش اگه شبها فقط تو رو خواب میبینم

منو ببخش اگه واسه چشمای تو خیلی کمم

تو یک فرشته ای و من خیلی باشم یه آدمم

منو ببخش اگه برات میمیرم و زنده میشم

اگه با دیوونگی هام پیش تو شرمنده میشم

منو ببخش اگه همش میسپارمت دست خدا

اگه پیش غریبه ها بجای تو میگم شما ...

منو ببخش من نمیخوام تو رو به ماه نشون بدم

نشونیت و نه به شب و نه دست آسمون بدم

منو ببخش اگه میخوام تو رو فقط واسه خودم

ببخش اگه کمم ولی زیادی عاشقت شدم ...

اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد منو ببخش

اگه تویی اون که فقط دلم میخواد منو ببخش

/ 2 نظر / 13 بازدید
وحیده

سلام یه عاشق خیلی زیبا مینویسی خیلی.............

وحیده

یه سوال...؟ چی شد بعد چندماه دوبره شروع به نوشتن کردی؟ پشیمونی زیاد عاشقش شدی؟