دوستت دارم ولی...!!!

دوستت دارم  ولی دروغهایت را نه

 

دوستت دارم  ولی کینه جویهایت را نه

 

دوستت دارم  ولی ریا کاریهایت را نه

 

دوستت دارم  ولی لجبازیهایت را نه

 

دوستت دارم  ولی فتنه هایت را نه

 

دوستت دارم  ولی کوتاهی افکارت را نه

 

دوستت دارم  ولی نادانیت را نه

 

دوستت دارم  ولی سیاهی قلبت را نه

 

دوستت دارم  ولی زبان درازیت را نه

 

دوستتت دارم  ولی بد خواهیت را نه

 

دوستت دارم  ولی کوچکی قلبت را نه

 

دوستت دارم  ولی بی ادبیت را نه

 

دوستت دارم  ولی دشمنیهایت را نه

 

دوستت دارم  ولی بدگویهایت را نه

 

دوستت دارم ولی... 

/ 6 نظر / 27 بازدید
وحیده

سلام من یه نفر دوست دارم یعنی عاشقشم از ته دل میخوامش.ولی بهم یه دروغ گفته بود...بخشیدمش چون دوستش دارم وامیدوارم دیگه بهم دروغ نگه... به نظرتون بازم دروغ میگه بهم..؟ میشه جواب این سوالمو بدین مرسی....

roz

می گویند : شاد بنویس...!! نوشته هایت درد دارند...!! و من یاد مردی می افتم ، که با ویالونش...!! گوشه ی خیابان شاد میزد...!! اما با چشمهای خیس...!

وحیده

چرا نیستی دیگه؟ با نوشته هات آروم میشدیم یه عاشق...

goli

غریبانه نشسته بودم و تنها با دستم گردنم را نوازش میکردم از من پرسید... چه دردی ست که تورا غلبه شده است ... اشکت را جاری کرده است ... میان بغض و اشک هایم خنده بر لبهایم نشست ... که در این حال آرام ترینم ... نمیداند... خدایم از رگ گردنم نزدیکتر است دارم خدایم را نوازش میکنم...

وحیده

چه نوشته های زیبایی همه شاعر شدن....

goli

ازاین که به من دروغ گفتی ناراحت نیستم،ازاین ناراحتم که ازحالابه بعد دیگرنمیتوانم توراباورکنم.......