عشق...!

 

با تمنای نگاهت
  

با صدای آشنایت
 
 
بی غم پاییز بودن
 

تا ثریا عشق را فریاد کردندست هایم گرم دستان تو بودن


تا سحر بیدار بودن

 
با دلت همراه بودن


با نگاهت یار بودن


با نوای خنده هایت شاد بودن


گرم از مهر تو بودن
 

در کنارت شعر گفتن...
 

از سرآغاز تا سرانجام
 
  
با تو بودن
 

با تو ماندن
 


با تو مردن
  

 

 

عشق فقطعشق

تویی


 

/ 1 نظر / 21 بازدید