دوستی...

دوستی مثل گل است

 

باید آن را بو کرد

 

باید آن را فهمید

 

باید آن را پایید

 

دوستی مثل غم است

 

در نگاه مهتاب

 

یا که یک نغمه ی شاد

 

از پرستو در باد

 

دوستی حادثه نیست

 

دوستی جاذبه نیست

 

دوستی دست شماست

 

دوستی برق دو چشمان شماست

 

دوستی مهر شماست

 

دوستم باش و بدان

 

دوست میدارمتان

/ 3 نظر / 17 بازدید
goli

دلیل تنهاییم را تازه فهمیدم وقتی محبت کردم و تنها شدم ، وقتی دوست داشتم و تنها ماندم دانستم باید تنها شد و تنها ماند تا ” خدا ” را فهمید . . .

goli

فریاد برآوردم خــــدا تنهاست همه خندیدند، گذشت.. دانستم مقصد بهشت بود نه خــــدا.

وحیده

حواسمون باشه دل آدما شیشه نیست.. که روی اون « هــا » کنیم بعد با انگشت قلب بکشیم... بعد وایسیم آب شدنش رو تماشا کنیم... رو شیشه نازک دل آدما اگه قلبی کشیدی باید پاش وایستی ..