برات پیغام گذاشتم...!

رو تابلو های جاده ها

سر گذر پیاده ها

برات پیغام گذاشتم

که هیچ کسو تو دنیا قد تو دوست نداشتم

واسه یه دنیا آدم یکی یکی نامه دادم

از تو که بودی عشقم واسه همه نوشتم

بیابونا میدونن

آسمونا میدونن

جنگل و کوه و صحرا حتی اونا میدونن

مسافرا میدونن

همه زائرا میدونن

اونایی که تو غارن ، خبر این عشقو دارن

حتی پری دریاها

شاهزاده های رویاها

سنگ صبورم میدونه 

قلعه نورم میدونه

پرنده های آسمون

فرهاد کوه بیستون

ساربون های صحراها

ماهیگیرای دریاها

پروانه های باغچه ها

عروسکهای طاقچه ها

کفتر گنبد دور دور دورم میدونه

واست پیغوم گذاشتم که هیچ کسو تو دنیا قد تو دوست نداشتم 

هیچ کسو تو دنیا قد تو دوست نداشتم

 

/ 0 نظر / 8 بازدید